Work IT Aut

Deze website is nog onder constructie. We werken op dit moment hard aan de uitbreiding van de content.

Work IT Aut is een Consultancy bureau in de ICT sector dat zich richt op de schoolverlatende ASS-er met een afgeronde HBO opleiding in de Informatica richtingen en deze uiteindelijk begeleiden naar een volwaardige toekomst in de ICT sector. De schoolverlaters dienen aantoonbaar gediagnostiseerd te zijn met een vorm van autisme. Zij hebben op dit moment geen werk maar willen wel graag aan de slag. Bij voorkeur heeft de potentiële consultant inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen.

De consultants worden gedetacheerd bij financiële instellingen (banken / verzekeraars) waar zij, onder leiding van de opdrachtgever en onder begeleiding van een job-coach, werkzaamheden verrichten. Consultants die in dienst komen van Work IT Aut worden, mede op basis van hun diagnose, getest voor meerdere functies. Work IT Aut richt zich op de functies Tester, Programmeur en Systeemanalist. Op basis van de uitkomst van de test krijgen consultants een vaktechnische cursus aangeboden die hen klaarstoomt voor de eerste opdracht. In de tussentijd wordt, samen met de consultant, een plan opgesteld voor begeleiding op de werkplek. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de uitkomsten van de test en de behoefte van de consultant.

Naast de persoonlijke begeleiding van de consultant, krijgt deze ook de beschikking over een opleidingsbudget. De uitnutting daarvan dient opgenomen te worden in de POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan). Ook de POP wordt in samenwerking met de consultant opgesteld. Hierin worden de plannen voor de komende jaren uitgeschreven.

Mensen met een vorm van autisme (ASS) vormen een uniek en nauwelijks benut arbeidspotentieel dat véél voor werkgevers kan betekenen. Zij zijn stuk voor stuk individuen, elk met zijn of haar eigen kracht, talenten, maar natuurlijk ook zaken waar ze minder sterk in zijn.

Dat mensen met een vorm van autisme uitstekend kunnen functioneren wordt, onder andere, dagelijks bewezen bij het testen en ontwikkelen van software (zie ook Intermediair: De ideale medewerker? Een autist). Door hun manier van denken, redeneren en hun scherpe oog voor detail, zijn mensen met bepaalde vormen van autisme beter, en doorgaans sneller, in het opsporen en herstellen van fouten dan werknemers zonder autisme. Daarnaast hebben mensen met ASS vaak een uitermate creatieve geest waardoor zij oplossingen vinden waar anderen daar meer moeite mee hebben.

Work IT Aut richt zich op de schoolverlatende ASS-er om deze uiteindelijk te begeleiden naar een volwaardige toekomst in de ICT sector.

Voor meer informatie over Work IT Aut kunt u zich wenden tot Paul Hardeman (paul.hardeman@work-it-aut.nl) of Marijke Wacki (marijke.wacki@work-it-aut.nl). U kunt ook bellen met +31 6 53 80 20 20 of +31 6 24 66 75 94.